KHÓA BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG TẠI HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, HCM VÀ CÁC TỈNH 0971868624

Thi Anh Thi

New member
Original poster
11/12/20
16
0
1


KHÓA BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

TẠI HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, HCM VÀ CÁC TỈNHNhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Khoa học Hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh tổ chức khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Điều kiện chiêu sinh và thủ tục nhập học như sau:

1.Đối tượng chiêu sinh:

– Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc/trực thuộc: các bộ, ban, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy bân nhân dân cấp huyện và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.

2. Nội dung chương trình: Theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

3. Học phí : 3.500.000đ/khóa học

Thời lượng : 2 tháng

4. Thủ tục nhập học:

– Đơn đăng ký có xác nhận của cơ quan (theo mẫu) hoặc quyết định cử đi học;

– Ảnh 3,4 cm 03 chiếc; CMND, Bằng cao tốt nghiệp (cao nhất), SYLL

– Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc quyết định quy hoạch cán bộ (công chứng)

5. Chứng chỉ : Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng do Học viện Hành chính Quốc gia cấp(Chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặc xét nâng ngạch trên toàn quốc).

LIÊN HỆ 0971868624